Taal

Binnen het mbo is Nederlands een verplicht examenvak. Voor mbo-opleidingen op niveau 4 wordt ook een moderne vreemde taal (MVT) geëxamineerd. Deze moderne vreemde taal is meestal Engels, maar in sommige gevallen kan dat ook Duits of Frans zijn. Dit is afhankelijk van de opleiding.

Een taalexamen bestaat uit vijf onderdelen, namelijk:

  • lezen
  • luisteren
  • schrijven
  • spreken
  • gesprekken voeren

Tijdens het taalexamen komen deze vijf onderdelen aan bod.

Het examen Nederlands op niveau 3F wordt met ingang van het schooljaar 2014-2015 digitaal afgenomen. Hiervoor wordt een centraal ontwikkeld examen (COE) ingezet. Het examen Nederlands op niveau 2F wordt met ingang van het schooljaar 2016-2017 digitaal afgenomen. De laatste twee genoemde onderwerpen (spreken en gesprekken voeren) worden mondeling afgenomen.

Het examen voor de moderne vreemde talen wordt nog niet digitaal afgenomen. Engels zal voor het eerst in het schooljaar 2017-2018 digitaal worden afgenomen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Volg ons op Facebook
facebook