De aanpak

Allereerst wordt geanalyseerd op welk(e) onderwerp(en) de bijles gericht moet zijn. Er wordt een specifiek programma opgesteld waarbij verdieping plaats vindt op specifieke onderwerpen. Afhankelijk van de behoefte wordt huiswerk opgegeven, waarbij ondersteuning met behulp van Skype of e-mail wordt geboden.

De bijlessen worden verzorgd door docenten die een lesbevoegdheid hebben in hun vakgebied.

Het aantal bijlessen kan variëren en wordt afgesloten met een toets in de vorm van een proefexamen op het gewenste niveau.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Volg ons op Facebook
facebook