Bijles rekenen en taal

Bijles rekenen en taal is er voor iedereen die extra aandacht nodig heeft om goed voorbereid te kunnen deelnemen aan een examen rekenen, Nederlands of een moderne vreemde taal. Extra aandacht kan nodig zijn om het gewenste niveau te halen, omdat om een of andere reden in het reguliere onderwijs dat niet lukt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Denk maar eens aan onverwachts verzuim wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Maar de oorzaak kan ook te vinden zijn in het feit dat de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van taal maar zeker van rekenen niet op het gewenste niveau lag. Gelukkig is de overheid zich hiervan bewust en worden er stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs in de komende jaren op een hoger niveau te brengen. De extra voorbereiding voor het examen kan ook bestaan uit een examentraining. Tijdens een examentraining wordt getraind om binnen een afgebakende tijd de vragen en/of casussen juist te interpreteren en een juist beantwoordingen te geven. Bijles voor rekenen of taal wordt altijd individueel verzorgd. De extra aandacht is het belangrijkst en daarom is een klassikale opzet geen oplossing. Benieuwd naar wat we te bieden hebben? Neem gerust een kijkje op deze site of neem contact op. Zie daarvoor de gegevens op de contactpagina.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Volg ons op Facebook
facebook